eggeiœuf dàn ㄉㄢˋ
名词
1. 禽类或爬行类动物的卵
dàngāo 一种由鸡蛋、面粉以及糖、油等烤制的甜点
2. 形状像蛋的 脸蛋 liǎndàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.