abeille fēng ㄈㄥ
名词
一种尾部多有毒刺的翅目昆虫
mìfēng 一种可以酿蜜的翅目昆虫
fēngmì 蜜蜂采集的花蜜
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.