xiē ㄒ|ㄝ
名词
蝎子,动物名,一种毒虫,尾末有毒钩,供御敌或捕食
shéxiē měirén 指心肠狠毒的美艳女子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.