chán ㄔㄢˊ
名词
两栖动物,皮上有许多疙瘩,内有毒腺,形状像蛙,俗称“癞蛤蟆” 蟾蜍 chánchú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.