yī |
名词
1. 穿在人身上的东西 内衣 nèiyī
yīchú 放衣服的柜子
yījià 挂衣服的架子
yīliào 做衣服的材料
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.