dài ㄉㄞˋ
名词
一种(用布或皮等材料做的)装东西的器物
dàizi

bag dài ㄉㄞˋ
quantifier
量词,用于袋装的东西 一袋米 yīdàimǐ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.