keepmémoire jì ㄐ|ˋ
动词
留存在脑海心中不忘 你记住这些词了吗? Nĭ jìzhù zhēxiē cí le ma? 记忆犹新 jìyìyóuxīn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.