huì ㄏㄨㄟˋ
动词
有所顾忌而不敢说或不愿说 讳言 huìyán
zhíyán bùhuì 直率说话,没有顾忌
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.