wū ㄨ
动词
以不实的言语陷害人
wū liáng wéi dào 陷害、冤枉守法的好人是盗贼
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.