yáo |ㄠˊ
名词
1.
mínyáo 民间流传的歌谣 童谣 tóngyáo
2. 凭空虚构没有根据的话或传闻 造谣 zàoyáo
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.