zhì ㄓˊ
名词
1. 物的本体 质的变化 zhì de biànhuà
2. 物质 流质食物 liúzhì shíwù

zhì
动词
询问、质问
zhìyí 怀疑
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.