péi ㄆㄟˊ
动词
1. 补偿损失 汽车丢了谁来赔? Qìchē diūle shuí lái péi?
2. 亏损、损失 赔钱 péiqián
3. 道歉 赔不是 péi búshì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.