gēn ㄍㄣ
名词
脚或鞋袜的后部 高跟鞋 gāogēnxié

gēn
介词
同、和 跟邻居吵架 gēn língjū chǎojià

avec gēn
连接词
小明跟我是同学。 Ta gēn wǒ shì tóngxué.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.