tà ㄊㄚˋ
动词
踩在脚下
jiàntà 用力踩
tàbǎn 安置在车沿、床前等处便于上下的设备,喻借以达到某种目的的手段
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.