pán ㄆㄢˊ
动词
形容步伐不稳、跛行的样子 蹒跚踉跄 pánshān liàngqiàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.