véhicule chē ㄔㄜ
名词
有轮子的运输或交通工具
qìchē 用引擎发动的交通工具
tíngchēchǎng 停靠车辆的场地
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.