zhuī ㄓㄨㄟ
动词
1. 从后面赶上去或跟随着 追兵 zhuībīng
2. 竭力探求,寻求 追根究底 zhuīgēn jiùdĭ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.