flee táo ㄊㄠˊ
动词
跑走 从监狱里逃出去 cóng jiānyù lĭ táo chūqù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.