xuǎn ㄒㄩㄢˇ
动词
挑拣 选拔 xuǎnbá
xuǎnjí 选录著作而成的集子
xuǎnmín 有选举权的公民
xuǎnpiào 用来填写被选举人姓名的票
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.