dòu ㄉㄡˋ
动词
(短时间)停留 在车站逗留片刻 zài chēzhàn dòuliú piànkè
dòuliú 中途(短时间)停留
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.