zào ㄗㄠˋ
动词
1. 制作 创造 chuàngzào 制造 zhìzào
2. 培养 可造之才 kĕ zào zhī cái
3. 至、到达 造访 zàofǎng

zào
名词
成就 音乐造诣 yīnyuè zàoyì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.