yù ㄩˋ
形容词
(忧愁、气愤等)在心里积聚不能发泄 郁郁寡欢 yùyù guǎhuān
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.