Band bù ㄅㄨˋ
名词
1. 机关企业按业务范围分设的单位 外交部 wàijiāobù
2. 全体中的一份 内部 nèibù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.