gleichfallstout dū ㄉㄨ
名词
一国的最高行政机关所在地、首府 抵达首都 dĭdá shǒudū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.