zhuó ㄓㄨㄛˊ
动词
1. 饮酒 自斟自酌 zìzhēn-zìzhuó
2. 考虑 酌加修改 zhuó jiān xiūgăi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.