niǔ ㄋ|ㄡˇ
名词
1. 扣系衣物的东西 钮扣 niǔkòu
2. 控制器物的关键 电钮 diànniǔ 旋钮 xuánniǔ
3. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.