zhù ㄓㄨˋ
动词
把金属熔化,倒入模子制成各种形状的器物 铸件 zhùjiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.