tè ㄊㄜˋ
名词
化学元素,在室温下会被空气和水慢慢氧化,用于高温燃料电池和雷射材料
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.