nào ㄋㄠˋ
动词
争吵 吵闹 chǎonào

nào
形容词
生机勃勃,旺盛,声势浩大,热火朝天地搞 热闹的市集 rènao de shìjí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.