yáng |ㄤˊ
名词
1. 太阳
yánglì 以地球绕太阳公转一周为标准所制定的历法
yángtái 楼房的小平台
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.