[zǔ] ㄗㄨˇ
动词
1. 使不能顺利通过或发展 阻碍发展 [zŭ'ài fāzhăn]
2. 阻止妨碍 成功的阻碍 [chénggōng de zŭ'ài]
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.