báo ㄅㄠˊ
名词
(天气现象)空中水蒸气遇冷凝结成的冰粒或冰块 冰雹 bīngbáo
báohài 一种由冰雹导致的自然灾害
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.