shuāng ㄕㄨㄤ
名词
露水遇冷至冰点以下时,凝结成的白色微粒
shuāngjiàng 节气名,在阳历十月二十三日或二十四日
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

mráz

frost

huurre

mraz

서리

frost

น้ำค้างแข็ง

don

sương giá