shoe xié ㄒ|ㄝˊ
名词
脚上的穿著物,用以保护足部,便于行走
píxié 用皮革制成的鞋
xiéjiàng 以制作鞋子或修理鞋子为职业的人
xiéyóu 擦在皮鞋上使发光泽的蜡状物
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.