qǐng ㄑ|ㄥˇ
quantifier
田地面积的单位,旧时称一百亩为一顷 碧波万顷 bìbōwànqĭng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.