gù ㄍㄨˋ
动词
1. 照管、注意 顾此失彼 gùcĭ-shībĭ
2. 拜访
guānggù 尊称他人的来访
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.