dùn ㄉㄨㄣˋ
动词
停止 他顿了一会儿,以引起注意。 Tā dùn le yīhuìr, yĭ yĭnqĭ zhùyì.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.