jaw hàn ㄏㄢˋ
名词
口腔上部和下部的骨头和肌肉组织 颌骨 hàngŭ 上颌 hànhàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.