hàn ㄏㄢˋ
动词
颏下颈上的部分,即下巴
hànshǒu 点头表示答应 颔首示意 hànshǒu shìyì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.