brow, forehead é ㄜˊ
名词
1. 前额、脑门 额头发亮 étόu fāliàng
2. 规定的数目或数量 名额 míng'é
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.