xiāng ㄒ|ㄤ
形容词
芬芳美好的气味,与“臭”相对 稻香千里 dào xiāng qiān lĭ
xiāngcài 芫荽的通称
xiāngcháng 用猪肉和佐料等制成的食品
xiānggū 植物名,香蕈科香蕈属,寄生于松、栗等枯木干皮上,可供食用
xiāngguā 植物名,葫芦科胡瓜属,一年生蔓生草本,可食
xiāngjiāo 热带水果,果实柔软香甜
xiāngliào 含有香味的物质
xiāngshuǐ 用香料和水等制成的化妆品
xiāngyān 用薄纸卷烟草丝做成的纸烟卷
xiāngyóu 芝麻油
xiāngzào 在原料中加入香料的肥皂

incense, joss stick xiāng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.