mouse shǔ ㄕㄨˇ
名词
哺乳动物的一科 鼠目寸光 shŭmùcùnguāng 鼠疫 shǔyì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.